I. Thông tin phòng
Không hút thuốcHút thuốc

1. Tiền phòng = 0 VND
  • Thuế VAT (10%) = 0 VND
  • Tiền dịch vụ (5%) = 0 VND
  • Đón sân bay = 0 VND
2. Thuế VAT (10%) + Tiền dịch vụ (5%) + Đón sân bay = 0 VND
3. Tổng tiền = 0 VND
II. Thông tin khách hàngIII. Điều khoản và điều kiện
Yêu cầu đặt phòng
- Thời gian nhận phòng: Từ PM 14:00, Thời gian trả phòng: Trước 12:00.
- Nhận phòng sớm hơn 8:00 sáng: 50% tiền phòng.
- Nhận phòng sau 8:00 sáng: 100% tiền phòng.
- Trả phòng sau 12:00 đến 18:00: 50% tiền phòng.
- Trả phòng sau 18:00: 100% tiền phòng.
- Vui lòng thanh toán khi nhận phòng bằng tiền Việt Nam (VND).

Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của khách sạn